ŹRÓDŁO I SZCZYT #4 – Akt pokuty

Zobacz video

Napisy w twoim języku zamieszczone są w opcjach odtwarzacza YouTube.

Przeczytaj

ŹRÓDŁO I SZCZYT #4 – Akt pokuty

 

Kochani kontynuujemy nasz cykl naszych prostych katechez na temat celebracji Eucharystii. Kolejna część Mszy Świętej to jest zaproszenie, ze strony kapłana przewodniczącego, do aktu pokuty.

Akt pokuty ma bardzo ważną rolę i znaczenie. Zobaczcie drodzy, że stajemy przed Świętym Bogiem. Jeśli mamy tę świadomość, zdajemy sobie sprawę z naszej niegodności, naszej nędzy, słabości, naszego grzechu, bo stajemy przed Świętym Bogiem. Pamiętamy teksty biblijne, chociażby historię Mojżesza opisaną w Księdze Wyjścia, kiedy słyszy on głos: Mojżeszu zdejm sandały bo miejsce na którym stoisz jest ziemią świętą. My stajemy przed Bogiem z tą świadomością świętości Boga i naszej niegodności. Normalny człowiek przyznaje się do tego, że jest grzeszny, że jest słaby, że błądzi i zdrowo jest się przyznawać do tego, że jestem grzesznikiem. Papież Franciszek kiedyś pięknie powiedział: Jeśli nie grzeszysz, to nie jesteś w pełni człowiekiem. Grzech jakby  przynależy do człowieczeństwa. My stajemy u początku tej Mszy Świętej i zobaczcie czynimy bardzo wymowny gest: bijemy się w piersi. Każdy z nas bije się we własne piersi. My jako ludzie najczęściej wytykamy innym ich błędy, mówimy: o ten zgrzeszył, tamta jest zła. W czasie Mszy Świętej każdy z nas mówi: to ja jestem grzesznikiem, każdy z nas bije się w piersi i mówi: tu jest to miejsce, które musi być skruszone. Czytamy w Psalmie: Sercem skruszonym nie pogardzisz Boże. Skruszyć serce, pozwolić Panu Bogu skruszyć nasze serce, to jest niesamowicie ważne. Współczesny Mszał Rzymski daje nam 4 formy aktu pokutnego. Na początku jest znana nam wszystkim spowiedź powszechna: Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Potem mamy drugą formę aktu pokutnego, która brzmi: zmiłuj się nad nami panie bo zgrzeszyliśmy przeciw tobie. Trzecia forma, tak zwana tropowana, kiedy wzywamy: Panie, który zostałeś posłany, aby uzdrowić skruszonych w sercu zmiłuj się nad nami, Lud Boży odpowiada zmiłuj się nad nami. Wreszcie stosowany czasami, a w wielu parafiach w każdą niedzielę, obrzęd pokropienia wiernych, gdzie kapłan, celebrans główny przechodzi przez cały kościół i czyni ten wymowny gest pokropienia nas wodą, to też jest forma aktu pokutnego. Po akcie pokuty następuje chwalenie Pana, które wypowiadamy w śpiewie Panie zmiłuj się nad nami, Chryste zmiłuj się nad nami, Panie zmiłuj się nad nami. Następnie po wezwaniu śpiewamy uroczysty hymn, jeśli mówimy o Mszy Świętej niedzielnej, czy Mszy Świętej w trakcie jakichś wielkich uroczystości. To wtedy my wierni jesteśmy zaproszeni, żeby wychwalać Boga: Chwała na wysokości Bogu a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Jak czytamy w Ogólnym Wprowadzeniu do Mszału Rzymskiego jest to śpiew starożytny i szlachetny. Na przestrzeni dziejów Kościoła było wiele tych wersji, ale ta przyjęła się i tę wersję Chwała na wysokości Bogu stosujemy do dzisiaj. Po tym śpiewie, który wychwala Jezusa przechodzimy do modlitwy nazywanej kolektą. Tę modlitwę w naszym imieniu zanosi kapłan przewodniczący liturgii. Ta modlitwa zbiera modlitwy nas wszystkich zgromadzonych w kościele. Dlatego nazwa pochodzi właśnie od tego zbierania w jednej modlitwie kapłana naszych modlitw. Zobaczcie, że na początku jest to bardzo ważne wezwanie księdza: Módlmy się. Pozostajemy wtedy przez moment w ciszy i dobrze jest w tym momencie pomyśleć sobie z czym przychodzę dzisiaj na tę Mszę Świętą? Jakie są moje intencje? Co kryje się w moim sercu? Panie Jezu co Ci dzisiaj chcę powiedzieć? Co Ci chcę przekazać? Dobrze, jeśli kapłani pozostawiają tę chwilę milczenia, właśnie po to, żeby się każdy z nas mógł wypowiedzieć. Kapłan w tej modlitwie nawiązuje również do dnia, do uroczystości, do okresu liturgicznego bo ta modlitwa kolekty ma właśnie takie znaczenie, nawiązać do tego wydarzenia, do tego okresu liturgicznego, do tego co przeżywamy. Na tę modlitwę, którą w naszym imieniu zanosi kapłan my wszyscy odpowiadamy uroczyście: Amen, czyli zgadzamy się z tą modlitwą, potwierdzamy ją, chcemy, abyś Ty Boże nas wysłuchał. I niech się tak stanie, Amen.

This post is also available in: English (angielski) Español (hiszpański)


Aktualności