Rodzinna misja – Wietnam

Zobacz video

Napisy w twoim języku zamieszczone są w opcjach odtwarzacza YouTube.

Przeczytaj

Rodzinna misja – Wietnam

Pozdrawiam z Sajgonu. Jestem ojciec Anthony Nam. Należę do Wietnamskiej Prowincji Redemptorystów. Mniej więcej sto lat temu trzech redemptorystów misjonarzy z prowincji Sainte-Anne-de-Beaupré w Kanadzie opuściło swoją ojczyznę, by przybyć do Wietnamu. Dotarli do miasta Hue w 1925 roku. Czterdzieści lat później swój początek miała Prowincja Wietnamska. Teraz, po tych stu latach, w Wietnamie żyje 362 redemptorystów w 26 wspólnotach w 20 diecezjach od północy, przez centrum aż do południa kraju.

Przeprowadzamy nasze misje według następujących siedmiu priorytetów apostolskich.

  1. Misje ludowe.

Głoszenie misji ludowych było jednym z głównych zadań, które Kościół powierzył kanadyjskim misjonarzom od momentu, w którym redemptoryści zostali zaproszeni, aby założyć swoje wspólnoty w Wietnamie. Po stu latach, misje ludowe zawsze uważane były za priorytet tej Prowincji. Dlatego też oddaliśmy się temu zadaniu z wielką pasją, pilnością i entuzjazmem. Każdego roku przeprowadzamy dwadzieścia misji ludowych obejmujących trzy zespoły misyjne. W większości, nasze misje są odpowiedzią na potrzeby biednych parafii.

W takich misjach ludowych promujemy oddanie się Matce Bożej Nieustającej Pomocy, sakrament spowiedzi, naukę katechizmu, odwiedziny w domach i przede wszystkim przynaglamy grzeszników, by powrócili do Boga.  W parafiach, które doświadczyły misji ludowych, życie chrześcijańskie odżyło. Ludzie naprawdę doświadczyli, czym jest obfite Odkupienie w Chrystusie.

  1. Propagowanie kultu do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Nabożeństwo do Matki Nieustającej Pomocy jest wszędzie tam, gdzie udają się misjonarze redemptoryści, ponieważ zawsze pragniemy oddać całe nasze życie zakonne i działalność apostolską w kochające ręce naszej Matki.

Z drugiej strony wierzymy również, że powodzenie naszej misji zależne jest przede wszystkim od łaski Maryi, której udziela ona misjonarzom i grzesznikom. Zawsze przed rozpoczęciem misji ludowej odbywa się wielka procesja z Ikoną. Często podczas misji powstają bractwa Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Alfonsa. Członkowie konfraterni stają się naszymi dobrodziejami i partnerami naszej misji i naszego życia.

W każdą sobotę, w każdym sanktuarium odprawiana jest nowenna. Do sanktuariów przybywają ludzie z bliska i daleka, a nawet z innych diecezji po to, aby oddać cześć Matce Bożej i się wyspowiadać. To właśnie dlatego Ikona znajduje się na ołtarzyku każdej katolickiej rodziny. Nasza Matka rzeczywiście zawsze idzie ze swoimi dziećmi w ich największych życiowych zmaganiach. Dla ubogich wietnamskich katolików jej Ikona zawsze jest skarbem miłości.

  1. Duszpasterstwo spowiedzi.

Jesteśmy świadomi, że posługa spowiedzi jest oddawaniem chwały Bogu i jest najbardziej pożyteczna dla ludu Bożego. Dlatego zawsze gorliwie udostępniamy wiernym sakrament pokuty i pojednania.

Celem misji ludowej jest doprowadzenie ludzi do nawrócenia. Z tego powodu w czasie misji szukamy sposobów na zachęcenie wiernych do spowiedzi i dokładamy wszelkich starań, aby czuli się komfortowo przy przystępowaniu do sakramentu pojednania. Dlatego przez cały czas trwania misji, misjonarze na zmianę słuchają spowiedzi od rana do wieczora. W sanktuariach Matki Bożej w Hue, Sajgonie i Hanoi w dni powszednie zawsze są księża w konfesjonale. Na Nowennę i spowiedź często przychodzą penitenci z różnych środowisk.

Duszpasterstwo spowiedzi doprowadza nas wszystkich do tej służby. Bez względu na to, czy jesteśmy młodzi czy starzy, zdrowi czy chorzy, pracujący czy na emeryturze, wszyscy uczestniczymy w tej posłudze. Wierzymy, że nasze Konstytucje zachęcają nas do stawania się apostołami pokuty poprzez posługę spowiedzi, prowadząc tym samym wiernych do pełnego udziału w obfitym Odkupieniu Chrystusa.

  1. Duszpasterstwo parafialne

Obecnie Prowincja liczy 45 ojców bezpośrednio odpowiedzialnych za 40 parafii i należących do 18 różnych diecezji w 3 głównych regionach kraju. Uczestniczymy w posłudze parafialnej przede wszystkim na prośbę miejscowych biskupów. W trosce o wiernych często prosili oni redemptorystów o zakładanie i służbę w parafiach wszędzie tam, gdzie znajdują się nasze wspólnoty. Większość parafii, w których posługujemy, to parafie wiejskie; dlatego misjonarze zaangażowani w pracę w  tych parafiach muszą dokonać wielkich poświęceń i wysiłków, aby dzielić swoje życie z ubogimi, a jednocześnie pomagać im wzrastać duchowo i fizycznie. Dzisiaj większość naszych parafii jest silnie naznaczona charyzmatem redemptorystowskim. W prowadzeniu naszego duszpasterstwa zawsze staramy się budować parafie powierzane naszej opiece jako domy Boże, w których objawia się obfite Odkupienie Pana. Najbardziej aktywne są parafie w Hue, Sajgonie i Hanoi. Dziś te parafie są popularnymi sanktuariami Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a także głównymi ośrodkami duszpasterskimi Prowincji i Archidiecezji Hue, Sajgonu i Hanoi.

  1. Katechezy

Katecheza powinna być uważana za kluczową działalność apostolską Prowincji. Jest to bowiem jedno z kluczowych działań redemptorystowskiej misji. We wszystkich wspólnotach Prowincji jest wielu katechumenów, którzy otrzymali katechezę i chrzest. W samej wspólnocie w Sajgonie każdego roku jest około 500 nowo ochrzczonych. W większości wspólnot istnieją różne rodzaje katechez, takie jak szkółki niedzielne, przygotowania do małżeństwa, RCIA, studia biblijne, a katechezy dla młodzieży odbywają się regularnie lub w krótkich sesjach. W każdej misji ludowej nauczanie katechizmu zawsze jest przedmiotem naszej troski.

Naszą cechą charakterystyczną jest gorliwość wszystkich współbraci w wykonywaniu tego apostolatu, zarówno w przyjaznych jak i nieprzyjaznych okolicznościach. Zawsze jesteśmy gotowi do rozmowy o Bogu i znajdowania nowych sposobów, by głosić Dobrą Nowinę ludziom ze wszystkich środowisk.

Od ostatnich 100 lat posługa katechizowania należy do naszych dynamicznych działalności duszpasterskich. Jest ściśle związana z życiem każdego współbrata w naszej Prowincji i odniosła wiele niezwykłych sukcesów.

  1. Duszpasterstwo socjalne

Charyzmat redemptorystów głosi Dobrą Nowinę o obfitym Odkupieniu ubogim i najbardziej opuszczonym. Ten charyzmat skłania nas do wielu działań apostolsko-charytatywnych. Od czasu do czasu akcje społeczne będą realizowane w różnych formach i na różnej skali, np.; duszpasterstwo szpitalne, pomoc na obszarach dotkniętych klęskami, pomoc tym na peryferiach i ofiarom niesprawiedliwości społecznej. Jesteśmy również zdecydowanymi orędownikami ruchu w obronie życia. Mamy „schroniska” lub „domy świętego Gerarda” wspierające dziewczęta z nieoczekiwanymi ciążami, aby rodziły i wychowywały swoje dzieci.

Staramy się także ulżyć cierpieniom tysięcy biednych mniejszości etnicznych. Oprócz działalności charytatywnej chronimy również ich dziedzictwo kulturowe, zwłaszcza ludu J’rai. Obecnie, oprócz wielu działań, takich jak bezpłatna edukacja dla ubogich dzieci, bezpłatne kliniki i regularne wypady humanitarne do wszystkich wspólnot, niektórzy młodzi współbracia są aktywnie obecni w działalności apostolsko-charytatywnej na różnych poziomach.

  1. Duszpasterstwo AD GENTES do niekatolików i mniejszości etnicznych

Poza misjami ludowymi, redemptoryści wietnamscy zawsze za ważne zadanie uważali Ad Gentes. Podczas misji ludowych i posługi parafialnej przywiązywaliśmy wielką wagę do ewangelizacji. Ten wysiłek zawsze przynosi pozytywne efekty w postaci dużej liczby osób gotowych do chrztu.

W Dalat powstało Centrum Misyjne Fyan. Jego celem jest głoszenie Dobrej Nowiny grupom etnicznym, takim jak K’ho, Thai, Nung, Tay itp. W środku kraju powstało Centrum Misyjne Chau O, aby głosić Dobrą Nowinę ludziom w Quang Ngai, prowincji w środkowym Wietnamie. Na wyżynach powstało Centrum Misyjne dla mniejszości J’rai. Składa się z 3 ośrodków podmisyjnych: Pleikly, Cheo Reo i Pleichoét. Te 3 ośrodki są odpowiedzialne za ewangelizację ludu J’rai. Na południu, na wyspie Can Gio, należącej do Archidiecezji Sajgon, powstało Centrum Misyjne. Na północy, społeczność Na Phac podejmuje misje dla grup etnicznych zamieszkujących tereny górskie Cao Bang – Lang Son.

W ten sposób redemptoryści wietnamscy utworzyli ośrodki misyjne w całym kraju. Te centra misyjne mają nowoczesne podejście, żywe i wspaniałej jakości. Zawsze szukamy nowych miejsc i nowych sposobów głoszenia Dobrej Nowiny pod przewodnictwem Ducha Świętego. Misja Redemptorystowska wciąż nagli każdego redemptorystę wietnamskiego do wyjazdu na misje i z pewnością ten misyjny płomień będzie świecił coraz jaśniej w życiu każdego redemptorysty.

Podsumowanie

Biorąc pod uwagę te wszystkie wielkie misje, jakie wykonywaliśmy w naszej ojczyźnie w Wietnamie w ciągu ostatnich 100 lat, jesteśmy głęboko przekonani, że jest to nic innego, jak dzieło Chrystusa. Jest to dzieło zrodzone z radykalnego życia konsekrowanego, życia wspólnotowego i misyjnej gorliwości współbraci naszej Prowincji. Niech te kluczowe elementy nadal ukazują się w życiu redemptorystów w Wietnamie, aby charyzmat i misja Redemptorystów nadal świeciły w kierunku ludzi poranionych w Wietnamie i na całym świecie.

Autor: o. Anthony Nam CSsR

Tłumaczenie: Dominik Król CSsR

This post is also available in: English (angielski) Español (hiszpański)


Aktualności