Wiceprowincja Malezja-Singapur

Zobacz video

Napisy w twoim języku zamieszczone są w opcjach odtwarzacza YouTube.

Przeczytaj

Wiceprowincja Malezja-Singapur

Witajcie Współbracia, Współpracownicy, Bracia i Siostry. Witajcie w wiceprowincji Malezja-Singapur. Jestem ojciec Gerard Louis i dziękuję Wam za danie nam okazji, by w tym filmie podzielić się z Wami pracą, którą wykonujemy, naszymi apostolskimi priorytetami oraz naszym życiem apostolskim (vita apostolica). Módlcie się za nas! Mamy nadzieje, że spodoba Wam się ten film!

Redemptoryści z Singapuru

Bracie, ojciec redemptorysta przyszedł kiedyś do mojego domu, rozmawiał z rodzicami, pobłogosławił dom i odprawił też Mszę św. Wszystko to jest bardzo ciekawe, ale nie za bardzo rozumiem, o co w tym chodzi?

Cóż, na tym właśnie polega charyzmat redemptorystów: docieranie do parafian, szczególnie do tych osób, które uważają się za nikogo, ponieważ żyją na peryferiach społeczeństwa. Intensywność misji zależy od proboszcza i jego rady. Jeśli chodzi o naszą misję parafialną, jako ojcowie i bracia odwiedzamy parafian z różnych domów i na końcu każdego tygodnia celebrujemy Eucharystię, gdzie budujemy również wspólnotę poprzez słuchanie ludzi. To nasza radość, jako redemptorystów, by kontynuować tę misję.

Czasami widzę redemptorystów, którzy przychodzą do mojej szkoły, by odprawiać Mszę św. Moi przyjaciele z innych szkół mówią mi, że redemptoryści przychodzą tam z grupą ludzi, by prowadzić różne zajęcia. Na czym takie zajęcia polegają?

Cóż, oprócz grupy młodzieżowej z naszego kościoła, mamy również specjalną grupę, która dociera do młodych spoza Kościoła – ta grupa to Redemptorystowski Zespół Misyjny (Redemptorists Mission Team – RMT). Początek zespołu był bardzo skromny. Zaczęło się od kilku ojców, którzy chodzili do szkół, by prowadzić katechezy. Z biegiem czasu zaczęły rozwijać się nowe programy. Do naszego zespołu zaczęli dołączać ludzie świeccy, by z nami współpracować. Obecnie mamy kompletny zespół, który dociera do młodzieży różnego pochodzenia oraz religii. Obejmujemy ponad 20 szkół katolickich. Dzięki nam i naszym programom wielu ludzi przyjęło wiarę, a niektórzy z nich zaczęli rozważać powołanie zakonne.

Ojcze, zamierzam za niedługo się zaręczyć. Razem z moją dziewczyną szukaliśmy kościoła, w którym możemy wziąć ślub. Słyszeliśmy, że Wasz kościół będzie bardzo piękny, kiedy zostanie ukończony. Czy jest to możliwe, by wziąć tam ślub?

Na samym początku serdecznie Wam gratuluję. By odpowiedzieć na to pytanie, muszę najpierw zaznaczyć, że nasz kościół nie jest parafią i przez to nie odbywa się (nie udziela się) w nim sakrament małżeństwa. Jednakże, zapraszamy zawsze do nas ludzi każdej religii, każdego pochodzenia, by przyjść i się pomodlić. Pocieszamy ludzi w ich problemach znajdując im miejsce, gdzie mogą medytować i odpocząć.

Ojcze, wielu ludzi mówi, że redemptoryści to dobrzy głosiciele. Wy wszyscy wydajecie się w Waszych homiliach bardzo przyziemni. Co jest Waszym sekretem?

Sam św. Alfons był świetnym kaznodzieją, który był zdolny do tego, by dotykać życia ludzkiego bardzo prostym przekazem. Przechodzimy przez konkretny trening, by osiągnąć pewien standard.

Czy zechciałby Ojciec opowiedzieć nam o tym treningu? Na czym on w ogóle polega?

Zasadniczo, jest dla nas bardzo ważnym, by obserwować, jak żyją ludzie, dostrzegać problemy, z którymi muszą się oni mierzyć. Jeśli zrozumiesz ich z takiego punktu widzenia, dużo łatwiej będzie ci przygotować homilię, która dla wiernych będzie istotna. Będzie ona zawierać przekaz, który zabiorą ze sobą do domu.

Ojcze, jako redemptoryści odprawiacie w sobotę nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i celebrujecie Eucharystię w weekendy. Oprócz tego, czym się zajmujecie?

To bardzo dobre pytanie. Na zewnątrz to jest właśnie to, co inni widzą, że robimy: nowenna oraz niedzielne Msze Święte. To nie są jednak jedyne aktywności, jakie podejmujemy. Co jest bardzo ważne to to, że nasz model oparty jest na Jezusie i na obfitym Odkupieniu. Na przestrzeni czasu uświadamiamy sobie także, że ważna rolę odgrywa również Maryja. Ona działa przez swój matczyny dotyk. Ona przybliża ludzi do Jezusa przez swoje wstawiennictwo.

Kościół Novena Church uważany jest za największego zwolennika RCIA (Obrzęd Chrześcijańskiego Wtajemniczenia Dorosłych) w Singapurze. Czy to prawda, Ojcze, że RCIA zapoczątkowana była przez redemptorystów?

Tak, to prawda. W 1982 roku ojciec Bernard Teo założył RCIA po raz pierwszy w Kościele w Singapurze za zgodą ówczesnego biskupa. To jednak nie jedyne duszpasterstwo, które zapoczątkowaliśmy. Wśród nich jest duszpasterstwo życia rodzinnego, które ma za zadanie zbliżać do siebie rodzinę poprzez wzmacnianie panujących w niej relacji. To są właśnie te dwa wspaniałe projekty, których jesteśmy pionierami: wzmacnianie więzi rodzinnych oraz pogłębianie naszej katolickiej wiary.

Kościół Novena Church, wizja i misja w Singapurze.

To jest nasz dom, to jest Twój dom. Dom dla wszystkich. Miejsce modlitwy i pokoju, uzdrowienia i nadziei, życia i miłości. Witajcie w kościele Novena Church.

Ewangelizacja jest w samym sercu naszego redemptorystowskiego charyzmatu, i to jest właśnie to, co robimy. Głosimy Dobrą Nowinę i robimy to na tak wiele sposobów, począwszy od misji parafialnych, po szkolne rekolekcje, seminaria, rozmowy i programy formacyjne. Unikalną rzeczą jest to, że ludzie przychodzą do naszego kościoła by słuchać Dobrej Nowiny i to jest właśnie metoda, którą ewangelizujemy w tak efektywny sposób.

Nabożeństwo nowenny rozpoczęło się od 12 osób w rozmównicy (pokoju przyjęć). Gdy liczba ta zaczęła wzrastać, trzeba było przenieść nowennę do malutkiej kaplicy, by ostatecznie okazało się, że nasza świątynia bez łuków nie jest wystarczająco duża i musimy wybudować nowy kościół.

W 2008 roku URA poinformowało nas, że muszą zakonserwować kościół. Odbyliśmy więc z nimi spotkanie, a potem spotkaliśmy się w swoim własnym gronie. Wtedy zdecydowaliśmy, że wybudujemy nowy kościół. Po negocjacjach URA zgodziło się, byśmy połączyli nowy ze starym kościołem.

To jest bardzo podobne do tego, co widzimy w europejskich kościołach. Stoi za tym to, że staram się przystosować stare kościoły, które kiedyś wybudowano, do tego przykładu, który opisany jest w Piśmie Świętym, a który mówi, że kolumny ozdobione są drzewami palmowymi. Jednym ze znaczących elementów wewnątrz kościoła są kolumny ze skupiskiem małych kolumienek, które symbolizują drzewa palmowe sięgające miejsca uwielbienia.

Podczas gdy budowany był kościół, redemptoryści zebrali się razem, by rozważyć, jaka będzie przyszłość tego kościoła, i by odpowiedzieć na pytanie: jak najdynamiczniej możemy docierać do ludzi? Udało nam się utworzyć pięć konkretnych priorytetów pastoralnych: liturgia, formacja, młodzież, misja migracyjna i socjalna oraz oczywiście media – coś co młodzież bardzo lubi. Szczególnie w obszarze młodzieży i mediów jesteśmy bardzo po linii z naszą ogólnoświatową redemptorystowską troską, która mówi, by docierać do ludzi młodych.

Obserwujemy zajęcia, które prowadzimy w naszych programach oraz potrzeby młodych ludzi. Jedną z nich, którą dostrzegłem przed dwoma laty, jest na przykład trwałość koncentracji, szczególnie u młodych ludzi. Dostrzegają ją również szkoły, zaznaczając, że naprawdę jest ona dość krótka. Dostosowujemy nasze programy, by sprostać temu wyzwaniu.

Przebudowa kościoła Novena Church nie jest jedynie projektem unowocześniającym. To jest misja, by głosić Ewangelię ciągle na nowo. Naszym marzeniem jest, by zbudować społeczność chrześcijańską oddaną ewangelizacji, autentycznemu uwielbieniu Boga oraz służbie ubogim i opuszczonym. Tak więc ewangelizacja jest misją numer jeden w naszym kościele. Autentyczne uwielbienie Boga jest oddaniem, które prowadzi do misji. Możesz na nie spojrzeć w dwóch różnych aspektach. Pierwszy z nich to aktywne uczestnictwo. Wiemy, że wszyscy, którzy przychodzą do naszego kościoła są bardzo oddani Matce Bożej Nieustającej Pomocy, a z tego wypływa jeszcze drugi aspekt. To oddanie musi inspirować i motywować ich, by dzielić się wiarą, aby iść i służyć innym. Na tym polega prawdziwe uwielbienie.

Każdego roku przyjmujemy ponad 100 ludzi, którzy dołączają do programu RCIA, aby się nawrócić. Mamy nadzieję, że będzie tak dalej, i że ci młodzi ludzie, którzy przyszli do naszego kościoła, doświadczą miłości Boga i Matki Bożej. Ufamy, że to miejsce będzie otwarte dla wszystkich bez względu na wierzenia czy religie. Ludzie przychodzą tutaj i znajdują otuchę, pociechę w ich życiowych trudnościach.

To jest miejsce ewangelizacji, co oznacza, że słowo Boże jest tutaj głoszone wszystkim, nie mając baczenia na to kim są: bogaci, biedni, bez względu na kolor skóry i wyznawaną religię. Przychodzimy tutaj i dzięki temu usłyszymy to słowo i nasze serca się otworzą.

Kościół Novena Church ma wiele udogodnień i bez wątpienia jest bardzo pięknym kościołem. Musimy jednak pamiętać, że pomimo tego, że jest tak piękny, ma on za zadanie wznosić nasze umysły i serca ponad ten świat, który jest o wiele „nowszy” i piękniejszy od tego kościoła.

Stanowimy bardzo unikalny zespół, złożony z redemptorystów i świeckich misjonarzy. Docieramy do dzieci różnego pochodzenia oraz religii i staramy się naprawdę ich zainspirować do tego, by być lepszym sobą, i by spotkać w swoim życiu Boga.

Mamy nadzieje widzieć tu wielu młodych ludzi, którzy chcą doświadczyć Boga, doświadczyć nadziei w swoim życiu. To jest nasze marzenie.

Boża obietnica miłości oraz odkupienia jest trwała, Bóg nigdy od niej nie odstąpi. Tu, w tym miejscu wielu ludzi prosiło Boga o pomoc. Bóg nigdy ich nie opuści, ponieważ troszczy się On o tych, którzy są marginalizowani, samotni i ciągle potrzebujący Jego miłosierdzia i łaski. Musimy w tym miejscu pamiętać, by modlić się za Kościół, by ciągle był w stanie się rozszerzać i docierać do tych, którzy są w potrzebie. Dziś modlimy się szczególnie za misję redemptorystów, aby mogli oni ją kontynuować, szanując to, co się już wydarzyło, przewidując także przyszłość tak, byśmy wszyscy byli zjednoczeni pomimo wszelkich różnic, ponieważ kiedy żyjemy w jedności, Bóg będzie nam obficie błogosławił. Prosimy dziś także o pomoc Maryję, naszą Matkę, aby rozszerzała swoją matczyną łaskę opieki nad każdą osobą z naszej rodziny. Niech Was Bóg błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Autor: o. Gerard Louis CSsR, we współpracy z kanałem Novena Church z wiceprowincji Malezja-Singapur

Tłumaczenie: br. Dominik Król CSsR

Kanał Novena Church: https://www.youtube.com/channel/UC0vK7wL3ZFCqKiQxhajr3wA

Dziękujemy za udostępnienie Waszych materiałów!

This post is also available in: English (angielski) Español (hiszpański)


Aktualności