Matko Tuchowska

Zobacz video

Napisy w twoim języku zamieszczone są w opcjach odtwarzacza YouTube.

Przeczytaj

Matko Tuchowska

Królując na lipowym wzgórzu czeka na każde swe dziecko… Matka Tuchowska. Szczególnie dziś, w jej święto powierzajmy nasze problemy, troski, radości… Niech będzie obecna w naszych narodach, rodzinach w nas samych. Matko Boża Tuchowska módl się za nami!

Tekst:
Ref.: Matko Tuchowska, Orędowniczko,
w opiekę Swoją przygarnij nas.
Kwiecie Czystości, Wzorze Miłości,
Matko tuchowska, my u Twych stóp.

My Twoje dzieci Tuchowska Matko,
Orędowniczko i Pani.
W każdej godzinie naszego życia,
chcemy być Tobie poddani.

Ref.: Matko Tuchowska, Orędowniczko,
w opiekę Swoją przygarnij nas.
Kwiecie Czystości, Wzorze Miłości,
Matko tuchowska, my u Twych stóp

Do stóp Twych Pani przed Twe oblicze,
każdy z nas dzisiaj się garnie.
Zechciej nas przyjąć i próśb wysłuchać,
błagamy Cię nieustannie.

Ref.: Matko Tuchowska, Orędowniczko,
w opiekę Swoją przygarnij nas.
Kwiecie Czystości, Wzorze Miłości,
Matko tuchowska, my u Twych stóp

W trudności życia i ciężkie próby,
złagodzi Twoja przyczyna.
Kiedy nas wesprzesz pomocą Swoją,
jednając łaskę u Syna.

Ref.: Matko Tuchowska, Orędowniczko,
w opiekę Swoją przygarnij nas.
Kwiecie Czystości, Wzorze Miłości,
Matko tuchowska, my u Twych stóp

This post is also available in: Español (hiszpański)


Aktualności