ŹRÓDŁO I SZCZYT #1 – Prezbiterium

Zobacz video

Napisy w twoim języku zamieszczone są w opcjach odtwarzacza YouTube.

Przeczytaj

ŹRÓDŁO I SZCZYT #1 – Prezbiterium

 

Prezbiterium… Co to? Co jest w nim najważniejsze i dlaczego?

Przestrzeń prezbiterium jest bardzo ważna. W naszej kaplicy seminaryjnej widać bardzo jasno trzy ważne miejsca, które są na pewno w każdym z naszych kościołów. Zobaczymy, że w czasie Mszy Świętej kapłan przemieszcza się pomiędzy tymi trzema miejscami.

Pierwszym, najważniejszym miejscem w kościele jest ołtarz. To jest miejsce ofiary Jezusa Chrystusa, to jest miejsce dla Chrystusa i tylko dla Chrystusa. My otaczamy ołtarz szczególną czcią, zobaczcie, że kapłan całuje to miejsce, okadza to miejsce, dlatego ważne jest, żeby na ołtarzu nie stawiać żadnych kwiatków, bo to jest miejsce dla Chrystusa, to nie jest miejsce na kwiatki, które mogą stać pod ołtarzem. Widzimy to chociażby w czasie celebracji papieskich, gdzie bardzo jasno widać miejsce na kwiaty pod ołtarzem, pod amboną, a nie na ołtarzu czy na samej ambonie. Ołtarz jest bardzo ważny to jest najcenniejsze miejsce w każdym z kościołów i otaczamy to miejsce szacunkiem. Drugim ważnym miejscem jest ambona, jest to miejsce dla Bożego słowa. Tutaj nie wolno nam przemawiać po świecku. Wiecie, że ambona jest symbolem pustego grobu, jest zaproszeniem nas – kapłanów do tego, abyśmy głosili Jezusa żyjącego pośród nas, by stąd, z tego miejsca płynęły słowa nadziei, słowa dające radość, wskazania na życie, by to słowo nam pomagało. Ambona powinna być również otaczana czcią i szacunkiem I jeśli już jest przyozdabiana, to w taki sposób, że gdzieś wokół ambony. Dobrze jeśli w tej przestrzeni, jeśli przeżywamy okres Wielkanocy, to gdzieś tutaj blisko ambony znajduje się paschał, to przecież symbol Chrystusa Zmartwychwstałego, żyjącego. My mamy mówić o żyjącym Chrystusie. Z tego miejsca odczytujemy słowo, list Boga do nas. Tutaj jest to miejsce dla księgi Bożego słowa i zobaczcie, że tę księgę Ewangelii kapłan całuje. Jeśli liturgii przewodniczył biskup to błogosławi księgą Ewangelii, taka moc słowa, która płynie z Ewangelii i z tego miejsca głoszenia słowa. Zapraszam żeby rzeczywiście nie wygłaszać jakiś świeckich przemówień. To nie jest miejsce właściwe. Jeśli ktoś z ludzi świeckich, osób takich czy innych, polityków, ludzi z tej przestrzeni świata, samorządowcy i tak dalej chcą przemawiać do wiernych, to dobrze, jeśli nie przemawiają z ambony, bo mają świadomość, że to nie jest miejsce dla nich, to jest miejsce dla Boga. Przemawiać można gdzieś z boku, ustawić jakieś miejsce, które by służyło tego typu przemowom. Wreszcie trzecie miejsce to miejsce przewodniczenia. W naszym wypadku, w tej kaplicy, to miejsce znajduje się za ołtarzem. Czasami może być z boku ołtarza. To jest miejsce nawiązywania relacji, kontaktu. Zobaczcie liturgia posoborowa to jest liturgia gdzie kapłan już nie stoi tyłem do ludzi, to liturgia gdzie kapłan stoi twarzą do ludzi, gdzie pasterz patrzy na swoje owieczki i nie boi się swoich owieczek, skąd przemawia do swoich owieczek. Dobrze, jeśli to miejsce przewodniczenia jest takim miejscem właśnie do nawiązywania kontaktu, relacji, miejsce wydawania takich czy innych pouczeń, które służą naszej celebracji. Z miejsca przewodniczenia można wygłaszać również kazanie, homilię, robić ogłoszenia duszpasterskie. Z tego miejsca przewodniczenia również kapłan może nam udzielić końcowego błogosławieństwa. To też jest ważne miejsce i dlatego też, dbajmy o te trzy miejsca w prezbiterium: ołtarz, ambona, i miejsce przewodniczenia. Jeśli w przestrzeni prezbiterium znajduje się Najświętszy Sakrament w tabernakulum, to oddajemy cześć Chrystusowi w tabernakulum przez przyklęknięcie, ale w czasie Mszy Świętej cała nasza uwaga koncentruje się wokół ołtarza, wokół tego stołu słowa i wokół miejsca przewodniczenia, dlatego rozumiemy te znaki, te symbole, szanujmy je i rzeczywiście otaczajmy szczególną czcią  te miejsca, które dla nas wierzących są miejscami ważnymi, a można powiedzieć miejscami świętymi.

This post is also available in: English (angielski) Español (hiszpański)


Aktualności