Wołanie o Mesjasza #1 – O Mądrości!

Zobacz video

Napisy w twoim języku zamieszczone są w opcjach odtwarzacza YouTube.

Przeczytaj

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 17 dzień grudnia – rozpoczynamy rozważanie Wielkich Antyfon adwentowych. Na początek wysłuchajmy dzisiejszej antyfony w wykonaniu o. Tomasza Jarosza, redemptorysty.

Ta dzisiejsza antyfona ułożona została z dwóch cytatów zaczerpniętych ze Starego Testamentu, z Księgi Mądrości Syracha oraz z Księgi Mądrości. Spójrzmy na te fragmenty w tych księgach i zobaczmy, czym jest Boża Mądrość według autorów tych ksiąg oraz jak się nią posługiwać. Autor pierwszej z ksiąg przekazuje nam słowa samej Mądrości: „Ja wyszłam z ust Najwyższego, jak mgła okryłam Ziemię”. Jest to nawiązanie do momentu stworzenia, a więc Boża mądrość była przy Bogu od momentu stworzenia świata. Była przy Nim w dziejach narodu wybranego, w historii Izraela. Jej działanie możemy dostrzec również w dziejach sławnych ludzi – sędziów, proroków, patriarchów, królów. Lektura tej księgi prowadzi nas do wniosku, iż każda prawdziwa mądrość pochodzi od Mądrości Boga. Każdy człowiek wezwany jest do tego, aby tej mądrości poszukiwać, uczyć się Jej, ale przede wszystkim – aby Jej używać w codziennym swoim życiu, ponieważ jest to największy dar, jaki otrzymujemy od Boga. Autor księgi prowadzi nas również do drugiego wniosku: aby żyć pełnią życia, potrzebne nam jest teoretyczne i praktyczne zdobywanie mądrości. Z jednej strony potrzebny jest nasz wysiłek intelektualny – zdobywanie doświadczeń, rozmowy z ludźmi mądrymi, a z drugiej strony jest też nasz wysiłek w działaniu – zachowanie samodyscypliny, karności. Autor tej księgi podkreśla, że aby kierować się mądrością, potrzebna jest przede wszystkim bojaźń Boża, bo ona jest początkiem mądrości. Natomiast drugi starotestamentalny cytat, który odnajdujemy w dzisiejszej antyfonie, pochodzi z Księgi Mądrości: „Jej moc sięga krańców świata i wszystkim zarządza wspaniale”. Są to słowa użyte jako podsumowanie hymnu pochwalnego o mądrości. Autor księgi opisuje w nim naturę i cechy Mądrości przy pomocy 21 przymiotników. W ten symboliczny sposób – przez użycie iloczynu cyfr 3 i 7 – wskazuje na pełnię wszelkiej doskonałości, jaką odnajdujemy w Bożej mądrości. Na tym starotestamentalnym tle zbudowane jest nowotestamentalne przesłanie dzisiejszej antyfony. Mądrością, która wyszła z ust Najwyższego jest Chrystus Pan – Logos, Słowo, przez które wszystko zostało stworzone. On jest nauczycielem Bożej Mądrości, On jest doskonałością, On wszystkim rządzi z mocą i słodyczą. Dlatego dzisiaj wołamy: „Przyjdź i naucz nas dróg roztropności”. Roztropność jest niezwykle ważna w naszym życiu wiary, w naszym postępowaniu, w naszej relacji z Bogiem i z drugim człowiekiem. Zajmuje też istotne miejsce w katalogu cnót kardynalnych. Możemy o tym przeczytać chociażby w katechizmie „YOUCAT”: „Cnota roztropności steruje wszystkimi cnotami. Roztropność uzdalnia do poznania tego, co właściwe. Kto chciałby prowadzić dobre życie, musi przecież wiedzieć, czym jest dobro i znać jego wartość. Jak kupiec z ewangelicznej przypowieści, gdy znalazł jedną niezwykle cenną perłę, sprzedał wszystko, co posiadał i kupił ją. Dopiero mądry człowiek potrafi sprawiedliwie, odważnie i adekwatnie zaangażować się w czynienie dobra”. Prośmy więc Boga o Jego mądrość, abyśmy podążali drogami roztropności i mieli życie w pełni. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Do zobaczenia jutro!

This post is also available in: English (angielski) Español (hiszpański)


Aktualności