Matko Boża z Betlejemu

Zobacz video

Napisy w twoim języku zamieszczone są w opcjach odtwarzacza YouTube.

Przeczytaj

Matko Boża z Betlejemu

Matko Boża z Betlejemu,

Nad Dzieciątkiem pochylona,

Każde Dziecko polskiej ziemi,

W swe matczyne weź ramiona!

Matko Boża z Nazaretu,

Zanurzona w szarym trudzie,

W młodych sercach wiarę wzniecisz,

Ufność, miłość w nich rozbudzisz.

Matko Boża z winnej Kany,

Kochająca zatroskana,

Każdą z rodzin Ci oddanych –

Ubłogosław w łaski Pana!

Matko Boża z Częstochowy,

Z ostrej Bramy i Warszawy,

Uczyń Polskę ludem nowym,

Bożej chwały, Bożej sławy!

Matko Boża spod stóp Krzyża,

Współczująca na Golgocie,

Jak to dobrze, że się zbliżasz,

Do nas w wieczór srebrno-złoty.

Matko Boża z Wieczernika,

W Duchu Świętym rozmodlona,

Spraw, niech w Polsce zło zanika,

I przemiana się dokona.

This post is also available in: English (angielski) Español (hiszpański)


Aktualności