Maryja – przykład i wzór wytrwałości

Zobacz video

Napisy w twoim języku zamieszczone są w opcjach odtwarzacza YouTube.

Przeczytaj

Wytrwałość

Świadek: Maryja – przykład i wzór wytrwałości

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Naszym Zbawicielem i Odkupicielem, naszą nieustającą pomocą, jest Jezus Chrystus. On jest zawsze taki sam, wczoraj, dziś, i na wieki. Wszystko co robimy i czynimy, jest przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Nic bez Chrystusa, nic przeciwko niemu. Matka Boża, Maryja z Nazaretu, w Ewangeliach ukazana jest jako postać specjalna, centralna. Nie jest jakąkolwiek postacią – jest główną postacią. Ale uwaga, w centrum Ewangelii jest przede wszystkim Jezus Chrystus. Od Matki Bożej chcemy się dzisiaj nauczyć cnoty wytrwałości.

Święty Ludwik Maria Grignion de Montfort w swojej książce „Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Matki Bożej”, w numerze 23 pisze tak: „Bóg Ojciec zebrał wszystkie wody i nazwał je morzem. Uczynił także zbiornik, w którym zgromadził wszystkie łaski, i nazwał je Maryją”. Na Maryję, Matkę Bożą, Matkę Jezusa możemy patrzeć z wielu punktów widzenia – tak jak nam ją przedstawia Pismo Święte, a w sposób szczególny Ewangelia. Widzimy ją jako niewiastę pełną łaski, matkę, Bożą pośredniczkę wszystkich łask, oraz jako niewiastę wytrwałą aż do końca – jak ją przedstawia św. Jan w swojej Ewangelii.

8 grudnia obchodzimy uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Jest to dzień bardzo ważny dla naszego Zgromadzenia, dlatego że nasze statuty generalne w numerze 5 przypominają nam, że Matka Boża Niepokalanie Poczęta, jest pierwszorzędną patronką Zgromadzenia. Dodając, przy tym, iż wszyscy redemptoryści winni czcić Matkę Bożą Nieustającej Pomocy, którą otrzymaliśmy od Kościoła poprzez błogosławionego papieża Piusa IX w roku 1866.

Maryja Matka Jezusa jest przykładem, wzorem, modelem wytrwałości. Wytrwałość to jedna z ważnych cnót chrześcijańskich. W Piśmie Świętym, u św. Marka i św. Mateusza spotykamy takie słowa: „kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.” Dla naszego życia, Matka Najświętsza jest przykładem i wzorem nieustannego wstawiennictwa, cnoty wytrwałości.

W Piśmie Świętym mamy wiele sytuacji, które pokazują nam, że Maryja z Nazaretu jest niewiastą wytrwałości, która nie rezygnuje, ale poszukuje, pyta, medytuje w swoim sercu po to, aby odkryć wolę Bożą. Tak spotykamy Maryję w tajemnicy Zwiastowania, gdzie rozmawia z archaniołem Gabrielem. Następnie widzimy ją wytrwale zmierzającą do swojej krewnej Elżbiety. Potem na weselu w Kanie Galilejskiej, mimo iż słyszy słowa Jezusa: „Moja godzina jeszcze nie nadeszła”, wskazuje sługom, żeby uczynili wszystko, cokolwiek Jezus im powie. Następnie, w życiu publicznym, widzimy Matkę Bożą, która towarzyszy swojemu synowi. Szczytem tej wytrwałości aż do końca jest postawa Matki Najświętszej u stóp krzyża, jak to pokazuje św. Jan w swojej Ewangelii.

Matka Boża obecna w Piśmie Świętym od pierwszej do ostatniej księgi.

Wielki czciciel Matki Bożej, św. Jan Paweł II w swoim liście odnośnie do tajemnic różańca, zaprasza nas do tego, abyśmy przeszli od tajemnic życia Jezusa i Maryi do tajemnicy, jaką jest obecność Boga Wszechmogącego. Papież zachęca nas do tego, abyśmy słuchali zmartwychwstałego i patrzyli na nasze wszelkie tajemnice: radosne, bolesne światła i chwalebne. Proponuje nam, abyśmy je przechodzili i wraz z Maryją kontemplowali Jezusa, wspominali Go, zjednoczyli się z Nim jak Matka Boża., Żebyśmy prosili Jezusa jak Maryja, głosili oraz naśladowali Zbawiciela, właśnie tak jak czyniła Maryja.

Obecnie w Kościele znajdujemy się między dwoma jubileuszami związanymi z ikoną Matki Bożej Nieustającej Pomocy: 150-lecie wręczenia ikony Redemptorystom, oraz 100-lecie powstania pierwszej Nieustannej Nowenny.

Nieustanna nowenna po raz pierwszy była celebrowana 11 lipca 1922 roku w kościele św. Alfonsa w Stanach Zjednoczonych. Ikona jest elementem istotnym w celebracji Nieustannej Nowenny, która ze Stanów Zjednoczonych rozszerzyła się na cały świat. Dzisiaj, zwłaszcza w Azji i Ameryce Południowej, Nieustanna Nowenna gromadzi cotygodniowo tysiące wiernych czcicieli Matki Bożej. Największym Sanktuarium Maryjnym Nieustającej Pomocy jest sanktuarium w stolicy Filipin, Manilli, gdzie gromadzi się co tydzień ponad 100 000 wiernych. W Brazylii jest kilkanaście dużych ośrodków, gdzie odbywa się i celebruje Nowenna Nieustanna we wtorki lub środy. Takimi ośrodkami, które osobiście miałem szczęście zobaczyć i w nich się modlić, są: Manaus, Belém, Teresina, Campo Grande a także Kurytyba. Nowenna Nieustanna w Ameryce Południowej, w Brazylii, obok misji świętych, jest wyrazem charyzmatu redemptorystów, np. w mieście Kurytyba, na południu kraju, co tydzień w środy jest 16 sekcji Nieustannej Nowenny, podczas której gromadzi się około 30-40 tysięcy czcicieli Matki Bożej.

Figurka Matki Bożej z Aparecida, patronki Brazylii w sanktuarium narodowym Matki Bożej w mieście Aparecida, gdzie pracują misjonarze redemptoryści z prowincji Sao Paolo.

Matka Boża Nieustającej Pomocy – ikona miłości i miejsca kultu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Brazylii w stanie Bahia gdzie pracują polscy i brazylijscy misjonarze redemptoryści: w Salvadorze, Bom Jesus da Lapa, Itabuna i Arraial d’Ajuda.

W celebracji Nieustannej Nowenny ważnym elementem jest obecność ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Ikona jest swego rodzaju oknem prowadzącym ku wieczności, ku Zmartwychwstaniu. Możemy więc zapytać: po co komuś potrzebna ikona? Do czego służy ikona? Jeżeli chcesz podarować komuś okno na duchowy świat, podaruj ikonę. Jeżeli chcesz, by Bóg był obecny w jego życiu, podaruj ikonę. Jeżeli chcesz podarować obecność Bożą, podaruj ikonę. Jeżeli chcesz podarować modlitwę, podaruj ikonę. Jeżeli chcesz otworzyć czyjeś serce, podaruj ikonę. Jeżeli chcesz powiedzieć: Bóg jest największy, podaruj ikonę. Jeżeli jesteś bezradny w jakiejś sytuacji, podaruj ikonę. Podaruj ikonę, która jest Boża pracą i nośnikiem łaski Bożej. Ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy jest również ikoną miłości.

Cztery spojrzenia na ikonę Nieustającej Pomocy: historyczne, artystyczne, mistyczne i teologiczne. Medytacje do nieustannej nowenny.

Św. Alfons, w swojej książce „Wysławianie Maryi”, przedstawia nam Matkę Bożą jako pośredniczkę wszelkich łask, jako Matkę Miłosierdzia. Wspomina także o Matce Najświętszej jako tej, która jest przykładem wytrwałości. W modlitwie „Witaj Królowo” wskazuje nam na cnotę wytrwałości, jaką Matka Boża na nas przenosi.

Dwie książki podobne i ważne dla pobożności maryjnej: traktat o prawdziwym nabożeństwie do Maryi Panny Ludwika Grignon de Montfort i dzieło św. Alfonsa, założyciela Redemptorystów ”Wysławianie Maryi”.

Dziękując Bogu za Matkę, którą nam zostawił, za obecność Matki Najświętszej w naszym Zgromadzeniu, chcę zakończyć słowami św. Alfonsa. „Jeśli wytrwasz w prawdziwym nabożeństwie do Maryi aż do śmierci, zbawienie twoje będzie pewne. Kończę – pisze św. Alfons – nie dlatego, że nie mam już nic do powiedzenia o chwale tej Wielkiej Królowej, lecz dlatego, że nie chcę Cię więcej nudzić. To co powiedziałem, wprawdzie niewiele, ale zupełnie wystarczy, aby w twoim sercu wzbudzić umiłowanie tego wielkiego skarbu, jakim jest nabożeństwo do Matki Najświętszej. Salve Maria”

Autor: Józef Grzywacz CSsR

This post is also available in: English (angielski) Español (hiszpański)


Aktualności