ŹRÓDŁO I SZCZYT #6 – Homilia, Wyznanie...

ŹRÓDŁO I SZCZYT #6 – Homilia, Wyznanie Wiry oraz Modlitwa powszechna   Kochani! Po odczytaniu Ewangelii, zazwyczaj wszyscy siadamy. Jeśli Ewangelia była odczytywana z ewangeliarza, [...]

ŹRÓDŁO I SZCZYT #5 – Akt pokuty

ŹRÓDŁO I SZCZYT #5 – Akt pokuty   Kochani, pozdrawiam jest to kolejna odsłona tajemnicy Eucharystii. Zobaczycie, że w tym momencie stoję przy ambonie. Ołtarz, ambona, miejsce [...]

ŹRÓDŁO I SZCZYT #4 – Akt pokuty

ŹRÓDŁO I SZCZYT #4 – Akt pokuty   Kochani kontynuujemy nasz cykl naszych prostych katechez na temat celebracji Eucharystii. Kolejna część Mszy Świętej to jest zaproszenie, ze strony [...]

ŹRÓDŁO I SZCZYT #3 – Pozdrowienie...

ŹRÓDŁO I SZCZYT #3 – Pozdrowienie wiernych   Kochani, przed nami kolejny, bardzo ważny moment Mszy Świętej. Po przyjściu do prezbiterium kapłan pozdrawia na początku ołtarz i dokonuje [...]

ŹRÓDŁO I SZCZYT #2 – Śpiew na wejście

ŹRÓDŁO I SZCZYT #2 – Śpiew na wejście   Kochani, pozdrawiam! Dzisiaj proponuję pierwszy odcinek naszej katechezy, który będzie traktować o obrzędach wstępnych. Zanim przejdę do tego [...]

ŹRÓDŁO I SZCZYT #1 – Prezbiterium

ŹRÓDŁO I SZCZYT #1 – Prezbiterium   Prezbiterium… Co to? Co jest w nim najważniejsze i dlaczego? Przestrzeń prezbiterium jest bardzo ważna. W naszej kaplicy seminaryjnej widać bardzo [...]

Źródło i Szczyt – Uczestnictwo/zapowiedź

Próbujemy zbliżyć się i zrozumieć na tyle, na ile człowiek może, ten wielki dar Eucharystii. Słowo klucz do rozumienia tej tajemnicy to UCZESTNICTWO. Jesteśmy zaproszeni, aby uczestniczyć w niej [...]

Ocaleni.

Studenci z Duszpasterstwa Akademickiego św. Klemensa w Warszawie, razem ze swoim duszpasterzem o. Pawłem Drobotem CSsR, dzielą się z nami swoją nadzieją, której źródło odnajdują w Jezusie! DA [...]

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego Słowa Ewangelii według Świętego Jana (J 20, 1-9) Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do [...]
Pages