Bł. Piotr Donders

Dzieło Ewangelizacji – Świadek: Bł. Piotr Donders Piotr Donders urodził się w tym domu 27 października 1809 roku. Jego ojciec, pracujący w domu tkacz, był bardzo biedny. Stracił on trzy [...]

Św. Alfons Maria de Liguori

Św. Alfons Maria de Liguori Od początku swej pracy duszpasterskiej Alfons Maria Liguori szczególną troską obejmował najbardziej ubogich pod względem duchowym i materialnym. Im też pozostał wierny [...]
Pages