III Niedziela Wielkiego Postu

Jezus źródłem wody tryskającym ku życiu wiecznemu Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza (J 4, 5-42) Jezus przybył do miasta samarytańskiego zwanego Sychar, w pobliżu pola, które dał Jakub [...]

II Niedziela Wielkiego Postu

Czystość duszy zapewnia oglądanie chwały Boga Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza (Mt 17, 1-9) Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego, Jana, i zaprowadził ich na górę wysoką, [...]

I Niedziela Wielkiego Postu

Jezus przez czterdzieści dni pości i jest kuszony Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza (Mt 4, 1-11) Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy pościł już [...]

Z rozumu do serca

Z rozumu do serca. Czy to daleko? Przejdź te drogę razem z nami i daj się na niej prowadzić! 🙂
Pages