Misja wiceprowincji Manila, Filipiny

Zobacz video

Napisy w twoim języku zamieszczone są w opcjach odtwarzacza YouTube.

Przeczytaj

Misja wiceprowincji Manila, Filipiny

Witajcie,

Jestem o. Edward i jestem redemptorystą z wiceprowincji Manila.

Pozwólcie mi podzielić się z Wami naszą misją, Bożą misją. Zanim jednak to nastąpi, chciałbym podzielić się z Wami historią redemptorystów tutaj na Filipinach.

Misjonarze redemptoryści przybyli na Filipiny w 1906 roku w odpowiedzi na wyzwania Kościoła, te same wyzwania, którym czoła stawiał św. Alfons w swoich czasach. Obecnie redemptoryści rozsiani są na trzech głównych wyspach Filipin: Luzon, Visayas oraz Mindanao. Tworząc dwie jednostki (Prowincja Cebu i wiceprowincja Manila), kontynuujemy misję, którą rozpoczął św. Alfons, niosąc obfite Odkupienie do najbardziej ubogich i opuszczonych.

Rozpoczynamy naszą misję od peryferii. We współpracy z diecezjami, misje powszechne (odbywające się na terenach wiejskich) redemptorystów odpowiadają na lokalne potrzeby Kościoła, jak budowanie wspólnot BEC (Basic Ecclesial Community), organizowanie grup, zakładanie parafii, czy praca z młodzieżą. To wszystko zakorzenione jest w wizji misji lokalnego Kościoła.

Większość redemptorystowskich wspólnot znajduje się w obszarze miejskim, z potrzeby na tę konkretną misję. Odpowiadamy na potrzeby pastoralne daleko rozrzuconych miejsc, nie przymykając jednak oczu na to, co jest najbliżej naszej wspólnoty. Misje w obszarze miejskim przybierają wspólnotę jako część apostolatu. Dbamy o troski duchowe i materialne ludzi, asystując i wspierając parafie w budowaniu wspólnot BEC, z naciskiem na głoszenie profetyczne, formację ciągłą oraz ewangelizację liderów wspólnot.

Komisja Stała do Spraw Misji Apostolatu (PCSMA) jest społecznym ramieniem wiceprowincji Manila, odpowiadając na nagłe potrzeby wspólnoty, w której posługujemy. Prowadzimy centra, które obejmują: pomoc dla migrantów, interwencje kryzysowe, zarządzanie i pomoc ludziom w razie katastrof, wsparcie edukacyjne, centrum przyjmujące dzieci z ulicy oraz doradztwo. Ta komisja (PCSMA) jest naszą zamierzoną odpowiedzią na społeczne potrzeby ludności.

JPIC (Sprawiedliwość, Pokój oraz Integralność Stworzenia) to nasze wsparcie oraz wyraz profetycznej postawy pośród niesprawiedliwości i ucisku wobec biednych oraz degradacji środowiska. Stajemy w solidarności z różnymi ruchami oraz wysiłkiem ludzi. Nasze wspólnoty oraz kościoły czynimy sanktuariami sprawiedliwości i pokoju jako domy dla Bożego stworzenia.

Jako misjonarze jesteśmy wezwani także do budowania życia Kościoła poprzez sakramenty. Nasze kościoły oraz sanktuaria odpowiadają na ludzkie duchowe pragnienie liturgii. Z pomocą naszej Matki Nieustającej Pomocy, nasze kościoły są żywe i aktywne poprzez oddanie i poczucie misji. Częścią naszej pracy w kierunku budowania Kościoła jest nasza ewangelizacja w nowych mediach tak, aby przez ten właśnie sposób móc głosić słowo Boże z nowym dynamizmem i duchem.

Kładziemy duży nacisk na prowadzenie należytej i całościowej formacji dla młodzieży. Wiceprowincja Manila dostarcza młodym wszelkich oraz odpowiednich do tego środków. Grupa RYM (Redemptorystowska Misja Młodych) jest w pełni świadoma, jak ważna jest młodzież i jej misja w Kościele, która obdarzona wieloma talentami i pasjami może odpowiedzieć na Boże wezwanie do bycia jego uczniem i zwiastunem Dobrej Nowiny. Jest to ważne również dla nas, gdyż przypomina nam to, że formujemy młodych misjonarzy, ponieważ duszpasterstwo młodych zawsze jest misyjne. Ramię w ramię z grupą RYM wkładamy wysiłek, aby w tym duszpasterstwie mogły wzrastać powołania. Chcemy towarzyszyć tym młodym w rozeznawaniu ich pragnienia do bycia redemptorystą lub członkiem innego instytutu zakonnego.

Cały misyjny wysiłek wiceprowincji Manila jest odpowiedzią na zranienia tego świata i zawsze jest we współpracy z naszymi świeckimi współpracownikami, za których redemptoryści są wdzięczni, ponieważ mają bardzo czynny udział w misji.

Jako misjonarze redemptoryści, pragniemy iść na peryferie, aby uczestniczyć w Bożej misji, iść za przykładem Jezusa Chrystusa, Odkupiciela, „mocni w wierze, radośni nadzieją, rozpaleni miłością, płonący gorliwością, świadomi własnej słabości, wytrwali w modlitwie… (Konstytucja nr 20)

Niech nasza misja, Boża misja słowa i pracy, mogła świadczyć o odkupieńczej miłości Chrystusa i wypełnieniem obfitego Odkupienia.

Autor: Edward Allan CSsR

Tłumaczenie: Dominik Król CSsR

This post is also available in: English (angielski) Español (hiszpański)


Aktualności