Dzieło Ewangelizacji – Świadek: Bł....

Dzieło Ewangelizacji – Świadek: Bł. Piotr Donders Piotr Donders urodził się w tym domu 27 października 1809 roku. Jego ojciec, pracujący w domu tkacz, był bardzo biedny. Stracił on trzy [...]

Misja Zgromadzenia – Świadek: Święty...

Od początku swej pracy duszpasterskiej Alfons Maria Liguori szczególną troską obejmował najbardziej ubogich pod względem duchowym i materialnym. Im też pozostał wierny aż do końca swoich dni. [...]

Poznaj, zrozum, przyjmij i żyj!

Stop. Zatrzymaj się. Popatrz. Duch Święty zaprosił Cię do podjęcia pewnego stylu życia. Wejdź w świat duchowości redemptorystowskiej! W każdy wtorek 2020 roku czekać będą na Ciebie materiały do [...]
Pages