V Niedziela Wielkiego Postu

Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem Słowa Ewangelii według Świętego Jana (J 11, 1-45) Był pewien chory, Łazarz z Betanii, ze wsi Marii i jej siostry, Marty. Maria zaś była tą, która namaściła [...]

IV Niedziela Wielkiego Postu

Uzdrowienie niewidomego od urodzenia Słowa Ewangelii według Świętego Jana (J 9, 1-41) Jezus, przechodząc, ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia. Uczniowie Jego zadali Mu pytanie: [...]

III Niedziela Wielkiego Postu

Jezus źródłem wody tryskającym ku życiu wiecznemu Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza (J 4, 5-42) Jezus przybył do miasta samarytańskiego zwanego Sychar, w pobliżu pola, które dał Jakub [...]

II Niedziela Wielkiego Postu

Czystość duszy zapewnia oglądanie chwały Boga Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza (Mt 17, 1-9) Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego, Jana, i zaprowadził ich na górę wysoką, [...]

I Niedziela Wielkiego Postu

Jezus przez czterdzieści dni pości i jest kuszony Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza (Mt 4, 1-11) Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy pościł już [...]

Z rozumu do serca

Z rozumu do serca. Czy to daleko? Przejdź te drogę razem z nami i daj się na niej prowadzić! 🙂
Pages