Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego Słowa Ewangelii według Świętego Jana (J 20, 1-9) Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do [...]

Wielki Piątek Męki Pańskiej

Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa Według Świętego Jana (J 18, 1 – 19, 42) + – słowa Chrystusa E. – słowa Ewangelisty I. – słowa innych osób pojedynczych T. – słowa kilku osób lub tłumu Pojmanie [...]

Wielki Czwartek – Msza Wieczerzy...

Do końca ich umiłował Słowa Ewangelii według Świętego Jana (J 13, 1-15) Było to przed Świętem Paschy. Jezus, wiedząc, że nadeszła godzina Jego, by przeszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy [...]

Środa Wielkiego Tygodnia

Zdrada Judasza Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza (Mt 26, 14-25) Jeden z Dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów i rzekł: «Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam?» A oni [...]

Wtorek Wielkiego Tygodnia

Zapowiedź zdrady Judasza i zaparcia się Piotra Słowa Ewangelii według Świętego Jana (J 13, 21-33. 36-38) W czasie wieczerzy z uczniami Jezus wzruszył się do głębi i tak oświadczył: «Zaprawdę, [...]

Poniedziałek Wielkiego Tygodnia

Namaszczenie w Betanii Słowa Ewangelii według Świętego Jana (J 12, 1-11) Na sześć dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, którego Jezus wskrzesił z martwych. Urządzono [...]

Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej

Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa Według Świętego Mateusza (Mt 26, 14 – 27, 66) + – słowa Chrystusa E. – słowa Ewangelisty I. – słowa innych osób pojedynczych T. – słowa kilku osób lub tłumu [...]

V Niedziela Wielkiego Postu

Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem Słowa Ewangelii według Świętego Jana (J 11, 1-45) Był pewien chory, Łazarz z Betanii, ze wsi Marii i jej siostry, Marty. Maria zaś była tą, która namaściła [...]

IV Niedziela Wielkiego Postu

Uzdrowienie niewidomego od urodzenia Słowa Ewangelii według Świętego Jana (J 9, 1-41) Jezus, przechodząc, ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia. Uczniowie Jego zadali Mu pytanie: [...]
Pages