Wielki krzewiciel Zgromadzenia Redemptorystów

Obecność Chrystusa we wspólnocie: Korzenie Wielki krzewiciel Zgromadzenia Redemptorystów  -o. Józefa Passerat   Mogłoby wydawać się, że zamknięcie placówki Benonitów, trudność w Wiedniu oraz [...]

Człowiek, który nigdy nie tracił nadziei –...

Cel dzieła misyjnego – Człowiek, który nigdy nie tracił nadziei – wygnanie Benonitów i dalsze losy   9 czerwca 1808 skończył się sen Klemensa o fundacji w Warszawie. Benonitów oskarżano o [...]

Sposoby ewangelizacji – Nieustanna Misja

Sposoby ewangelizacji Korzenie – Nieustanna Misja Nasz bohater przybył do Warszawy w lutym 1787 roku w towarzystwie ojca Tadeusza Hübla oraz Emanuela Kuntzmanna, kandydata na brata zakonnego. Po [...]

Trudne doświadczenia – Regolamento

Dzieło Ewangelizacji – Korzenie: Trudne doświadczenia – Regolamento   Najpoważniejszy kryzys, który dotknął Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela w początkowej fazie jego [...]

Kreatywna wierność

Misja Zgromadzenia – Korzenie: Kreatywna wierność Szczęść Boże! Witam wszystkich bardzo serdecznie. Chciałbym się podzielić tematem związanym z początkami naszego Zgromadzenia – [...]
Pages